MMDA Spokesperson Pialago sinupalpal ang mga bumatikos sa Mänila Bay: Yung madúmi ang Mänila Bay walang nagmalasakit, Ngäyong pinapaganda lahat nangingialam!

Kamakailan lang ay naging viral sa social media ang tungkol sa isinasagawang reh4bil1tasy0n sa Mänila Bay na kung saan um4ni ito ng iba ibang reaksyon mula sa netizen.

Maraming täga-op0sisy0n ang búmatik0s ngäyon sa paglälagäy ng wh1te sänd sa dalämpäsigan ng Mänila Bäy dahil umano sa peräng inilagäy para sa r3hab1l1tasyon na kung saan ayon sa mga op0sisyon dapat umano ay ip1nangb1li na lamang ito ng mga b1gäs at pagka1n para sa mga mah1h1rap.

Marami rin mga n3t1z3n ang sup0rtado ang paglälagäy ng wh1te sänd sa Mänila Bäy dahil makakätul0ng umano ito upang mas pagändahin ang natúrang lugar.

Subal1t kahit na maganda ang layúnin ng adm1nistrasy0ng Duterte na pagändahin ang natúrang lugar, marami parin ang búmabätik0s sa natúrang pr0yekto.

Kaya naman hindi maiwasan ni MMDA Sp0kespers0n na si Celine na mädismaya sa mga sinasabi ng mga krit1ko.

Sa kanyang facebook page, ibinahagi nito ang kanyang pagkakädismaya sa mga bumabätik0s sa natúrang pr0yekto dahil kung kailan pa umano p1napäganda ang natúrang lugar dun pa sila nang1ng1alam.

“Bakit n00ng mädumi ang Mänila Bäy wala ni isa ang nagmälasäkit? Kahit na alam nating mas del1kado sa kalusugan ang basúra? Ngäyong p1näpagända lahat nang1ng1alam? Wow a! Just wow!” saad pa nito.

“Mag cocomment ako, kasi MMDA ang isa sa mga ah3nsya na aräw aräw nagl1l1nis ng basúra ng mga balähurang Pin0y at mapänämäntälang e$tablisy3mento, 30-45 trucks ng basúra lang naman ang nakukuha namin n00ng wala pang r3hab1l1tation sa Mänila Bäy.” dagdag pa nito.

Ayon pa kay Celine hindi umano dapat ikin0konek ang pand3myang kinakaharap ngäyon ng bansa sa Mänila Bäy r3hab, dahil n0ong 2019 pa umano inäpr0bahan ang natúrang bùdg3t para sa pr0yektong iyon.

“Säka pwede ba 2019 pa aprùbädo ang búdg3t para diyan, huwag niyong ip1l1t na is1nabäy yan sa panahon ng pand3mya.”

Bakit noong madumi ang Manila Bay wala ni isa ang nagmalasakit? Kahit na alam nating mas delikado sa kalusugan ang…

Posted by MMDA Spokesperson Celine Pialago on Tuesday, September 8, 2020