MMDA Spokesperson Pialago sinupalpal ang mga bumatikos sa Mänila Bay: Yung madúmi ang Mänila Bay walang nagmalasakit, Ngäyong pinapaganda lahat nangingialam!

Kamakailan lang ay naging viral sa social media ang tungkol sa isinasagawang reh4bil1tasy0n sa Mänila Bay na kung saan um4ni ito ng iba ibang reaksyon mula sa netizen. Maraming täga-op0sisy0n ang búmatik0s ngäyon sa paglälagäy ng wh1te sänd sa dalämpäsigan ng...